The Purple Qi comes from the East

The Purple Qi comes from the East

RO

Sabia Wudandg este cunoscută în toate colțuriile lumii, avându-și originea înca din antichitate și păstrându-se până în zilele noastre ca emblema Wudang Kung Fu.

Forma “Qi-ul violet sosește din est” este prima formă din taolu-ul Sabia elixir, avându-și originea în școala de box din Wudang,  înfințată de maestrul Zhang Sanfeng și totodata în cultura taoista unde se reflectă învațăturiile și gândirea lăsate de Lao Tzu.

Degetele îndreptate în sus au o însemnătate aparte pentru discipolii din Wudang, simbolizând necesitatea de a studia și cerceta cultura tradițională. Din aceast simbol se deprind trei învățături esențiale pentru orice practicant.

Din prima învățătură se desprinde faptul ca totul trebuie făcut cu inima sinceră, respectând maeștrii din dinastiile trecute.

A doua învățătură punctează perseverența de care trebuie să dai dovadă în timpul practicii, având mai târziu datoria de a duce mai departe cu un suflet bun spiritul marțial din Wudang.

A treia învățătură spune că trebuie să ai credință în ceea ce studiezi, deoarece Kung Fu-ul  reprezintă stilul în care studiul și cercetarea se practică neîntrerupt, păstrând în suflet valori ca onoare, perseverența și încrederea.

EN

The Wudand sword is known in every corner of the world, dating back from the ancient times and being preserved up until our era as the symbol of Wudang Kung Fu.

“The Purple Qi comes from the East” is the first form of the Sword Elixir taolu. It has its origin in the Wudang boxing school, created by Master Zhang Sanfeng, but also in the Taoist culture, which reflects the teachings and the philosophical thought of Lao Tzu.

The fingers pointing upward have a special meaning for the followers of Wudang, meaning the need to study and research its traditional culture. From this symbol, every disciple will learn three essential teachings.

The first teaching is that you must do everything with a sincere heart, respecting the masters of the past dynasties.

The second teaching states that you must demonstrate perseverance during the practice, having the duty to carry on goodheartedly the Wudang martial spirit.

The third teaching says that you must have faith in what you study, because Kung Fu represents the style wherein the study and the research are practiced continuously, while keeping in your soul values such as honor, perseverance and confidence.

 

 

 

Lasa un comentariu

You must be logged in to post a comment.