Premiere Sportivi Proedus

Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti – PROEDUS, din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, a transmis către federație o solicitare privind premierea sportivilor elevi, din București, ai claselor V-VIII, respectiv IX-XII, ce au obținut locurile I, II și III în anii școlari 2017-2018 (01.09.2017-31.08.2018) și 2018-2019 (01.09.2018-31.09.2019), la campionatele naționale, europene și mondiale.

Pentru a beneficia de această oportunitate, vă rugăm să ne transmiteți până cel târziu sambata, 29 februarie 2020, următoarele documente solicitate de PROEDUS:

  • copii ale diplomelor, certificate „conform cu originalul”
  • copii ale actelor de identitate ale elevului (certificat naștere sau buletin), copia CI tutore legal (pentru cei sub 18 ani)
  • este necesar un cont IBAN ( cont deschis la banca ) pe numele copilului
  • Unitate de Învățământ, CNP elev, Telefon Elev, Telefon părinte, Email Elev

Documentele scanate si datele le puteti trimite pe adresa de email: kfwutao@gmail.com

Vă mulțumim și așteptăm documentele pentru a le transmite centralizat către PROEDUS.

Lasa un comentariu

You must be logged in to post a comment.